Standardowy sposób zarządzania sprawami

Tworząc standardową transzę Yonick, zazwyczaj umieszczasz w niej tylko informacje gospodarcze,
które w danym momencie chcesz dopisać, zaktualizować lub usunąć, oznaczając poszczególne zobowiązania odpowiednim kodem operacji (np.: ADD, UPD, RMV). W ten sposób, przed wysłaniem masowego zlecenia do KRD, każdorazowo musisz utworzyć nową transzę. Dodatkowo, w osobnym miejscu zapewne też prowadzisz odrębny rejestr spraw aktualnie przekazanych do KRD.

W ten sposób możesz efektywnie zarządzać co najwyżej kilkudziesięcioma zobowiązaniami, przy większej ich liczbie cały proces staje się uciążliwy.

Jak działa transza różnicowa?

Z pomocą przychodzi tzw. transza różnicowa, która umożliwia łatwe zarządzanie dużą liczbą zobowiązań przekazanych do KRD, używając protokołu Yonick – tak, jak robiłeś to do tej pory.

Transza różnicowa nie wymaga tworzenia osobnej transzy za każdym razem, gdy chcesz dopisać, zmodyfikować czy usunąć zobowiązanie – po prostu przekazujesz do KRD całą bazę zobowiązań, którymi zarządzasz, a system KRD sam zdecyduje, jakie akcje mają zostać wykonane na każdym z nich.

Przykładowo: do KRD dopisałeś kilka spraw (na dysku swojego komputera masz zapisany plik CSV
z transzą Yonick, którą wysłałeś do KRD). Jeśli chcesz dopisać, zmodyfikować lub usunąć któreś ze zobowiązań/spraw, wystarczy, że zmodyfikujesz tylko ten jeden plik. Zatem:
  • aby dopisać nowe zobowiązanie, wprowadź nowy wiersz do pliku transzy,
  • aby zaktualizować istniejące zobowiązanie, znajdź to zobowiązanie w transzy i zmodyfikuj wartości pól, które chcesz zaktualizować w KRD,
  • aby usunąć zobowiązanie, znajdź je w transzy i usuń cały wiersz.
Ponieważ to system KRD zdecyduje, jaka operacja zostanie wykonana na zobowiązaniu (dopisanie, aktualizacja lub usunięcie), nie musisz określać typu operacji dla zobowiązań. Jednakże protokół Yonick wymaga wypełnienia tego pola, we wszystkich wierszach wprowadź więc taki sam typ operacji ADD lub ADD^E (w przypadku spraw z tytułem wykonawczym/tytułami wykonawczymi).

Uwagi dotyczące korzystania z transz różnicowych

Korzystanie z transz różnicowych Yonick wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Wysłana do KRD transza różnicowa jest traktowana jako kompletny zestaw negatywnych informacji gospodarczych, który, po jej przetworzeniu, ma być upubliczniany przez KRD. Skutkuje to przede wszystkim tym, że wszystkie sprawy i zobowiązania, które nie znalazły się w przesłanej transzy, a aktualnie są dopisane w KRD, zostaną usunięte

Należy na to zwrócić szczególną uwagę, gdy do KRD zostały dopisane sprawy przez Panel Klienta KRD WWW (poza plikiem *csv) lub zostały przeniesione sprawy dodane w ramach usługi "Wezwanie do zapłaty" lub innych usług KRD.

Dodatkowo, w szczególnych sytuacjach skorzystanie z transzy różnicowej nie jest możliwe – wiąże się to głównie z innymi wymogami dotyczącymi przekazywanych spraw przez Panel Klienta KRD WWW
w porównaniu do protokołów. W poniższych sytuacjach przetworzenie transzy różnicowej się nie powiedzie:
  • gdy za pośrednictwem Panelu Klienta KRD WWW dopisana została sprawa z podanym adresem korespondencyjnym dłużnika (protokół Yonick nie wspiera tego adresu),
  • gdy za pośrednictwem Panelu Klienta KRD WWW dopisana została sprawa z danymi takimi jak: wspólnicy, prokurenci, członkowie zarządu (protokół Yonick nie wspiera tych wartości),
  • gdy za pośrednictwem Panelu Klienta KRD WWW dopisana została sprawa lub zobowiązanie bez podanego identyfikatora użytkownika (jest on wymagany przez protokół Yonick do identyfikacji),
  • gdy do KRD została dopisana sprawa w ramach innej usługi KRD, np. "Wezwanie do zapłaty".
Podsumowując,
z transzy różnicowej należy korzystać tylko wtedy, gdy jest ona jedynym źródłem spraw przekazywanych do KRD.

Wysyłanie transzy różnicowej do KRD

Proces wysyłki transzy różnicowej Yonick do KRD różni się nieznacznie od wysyłki zwykłej transzy. Wysyłając transzę różnicową, w oknie wyboru pliku zaznacz obie opcje:
  • Pobierz transzę różnicową,
  • Przetwórz transzę różnicową.
Pierwsza opcja powoduje, że system KRD traktuje Twoją transzę jako różnicową i na jej podstawie generuje faktyczną transzę z odpowiednimi operacjami. Druga opcja sprawia, że ta wygenerowana transza zostaje od razu przetworzona przez system KRD, co jest równoznaczne z realizacją zleceń.

Poniższy obrazek przedstawia poprawnie przygotowaną transzę różnicową do wysyłki:

4a-Sabar-wyslij-transze-roznicowa-(1).PNG

⇦ Powrót