Zapisywanie transzy w formacie CSV

Protokoły Neal, Yonick, Tovi i Violet do wymiany danych między programem Sabar a systemem KRD wykorzystują format CSV. Jest to tekstowy format pliku, który może być przetwarzany w formie tabelarycznej, np. przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. W ten sposób połączyliśmy prostotę tworzenia transz z popularnym i powszechnie wspieranym formatem przechowywania pliku.

Po utworzeniu swojej transzy, wykorzystując np. program Excel, zapisz plik w formacie CSV – poniżej pokazujemy, jak zrobić to w dwóch najpopularniejszych programach: Microsoft Excel i OpenOffice Calc.

W programie Microsoft Excel

Aby zapisać transzę utworzoną w Excelu w formacie CSV, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wybierz zakładkę "Plik",
2. Kliknij przycisk "Zapisz jako" – pojawi się okno dialogowe zapisywania pliku,
3. Podaj nazwę pliku do zapisania,
4. Wybierz z listy typów pliku format "CSV (rozdzielany przecinkami)",
5. Kliknij przycisk "Zapisz".

Tak zapisany plik transzy jest gotowy do wczytania i wysłania za przez Sabara.

Zapisywanie-1.png
Kroki 1 i 2 - kliknij obrazek, aby go powiększyć


Zapisywanie-2-Excel-marked.png
Kroki 3, 4 i 5 - kliknij obrazek, aby go powiększyć

W programie OpenOffice Calc

Aby zapisać transzę utworzoną w OpenOffice Calc w formacie CSV, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wybierz zakładkę "Plik",
2. Kliknij przycisk "Zapisz jako" – pojawi się okno dialogowe zapisywania pliku,
3. Podaj nazwę pliku do zapisania,
4. Wybierz z listy typów pliku format "Tekst CSV (.csv)",
5. Kliknij przycisk "Zapisz".

Tak zapisany plik transzy jest gotowy do wczytania i wysłania za przez Sabara.

Zapisywanie-2-(2).pngKroki 1 i 2 - kliknij obrazek, aby go powiększyć

Zapisywanie-2-OpenOffice-Calc-marked-(1).png
Kroki 3, 4 i 5 - kliknij obrazek, aby go powiększyć

⇦ Powrót