Jak działa API Solvig

API Solvig:
  • umożliwia dostęp do usługi Scoring KRD czyli masowego sprawdzenie wyniku analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem w KRD (poprzez NIP) wyrażanej w skali od A do H (gdzie A to najlepsza ocena, a H oznacza znaczne zadłużenie w KRD BIG S.A.).
  • Poprzez API mamy dostęp do pobierania informacji na temat podmiotu niebędącego konsumentem (NIP) w dwóch sposobach:
    • Pojedyncze odpytania (synchronicznie) – wynik jest natychmiast zwracany przez wywołanie metody dla pojedynczego odpytania,
    • Transzowe odpytania o wiele NIP (asynchronicznie) – przekazane transze trafiają do kolejki FIFO; każda transza ma swój status przetworzenia – użytkownik może sprawdzać, czy jego transza (maksymalnie 1000-NIP) została już przetworzona, jeśli tak, może pobrać wyniki w postaci tzw. transzy wynikowej w JSON,
  • wymaga wytworzenia przez Twoich programistów zintegrowanej aplikacji klienckiej,
  • udostępniany jest poprzez WebService Solvig,
  • dostęp do API wymaga autoryzacji przez Reference Tokens i odpowiednich uprawnień do produktu Scoring KRD,
  • metoda token pozwala na uzyskanie tokena, który jest wymagany do autoryzacji dostępu do naszych usług.

Pliki do pobrania

Poniżej znajduje się lista plików do pobrania  
Dokumentacja
Scoring KRD dla API SOLO