Jak działa protokół Chase?

Protokół Chase:
  • umożliwia masowe sprawdzanie firm (po NIP-ie) i konsumentów (po PESEL-u) w KRD,
  • udostępniany jest poprzez WebService Chase,
  • wymaga wytworzenia przez Twoich programistów zintegrowanej aplikacji klienckiej,
  • jest synchroniczny – wynik jest natychmiastowo zwracany przez wywołaną metodę interfejsu usługi,
  • umożliwia uwierzytelnienie dedykowanym certyfikatem klienckim zabezpieczonym dodatkowym hasłem.

Aktualna wersja protokołu Chase

Możliwości protokołu Chase ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat, dostosowując się do wymogów zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych. Poniższa tabelka przedstawia funkcjonalności, o które została rozszerzona wersja 3.1 protokołu w porównaniu do poprzedniej wersji.Wersja

Sprawdzanie NIP

Sprawdzanie PESEL

Podmioty zagraniczne
Pozytywna informacja (FairPay) Zgodność z Ustawą
z 2010r.
2.0
3.1

W sekcji poniżej znajdziesz materiały, które pozwolą Ci zintegrować Twoją aplikację z usługą Chase.  
Instalacja certyfikatów klienckich
Instalacja certyfikatu klienckiego (Windows
7)
Połączenie z usługą Chase 3.1
Specyfikacja techniczna WebService-u Chase 3.1 (ENG) Chase WebService Technical Specification 3.1 Przykładowa aplikacja kliencka (solucja VS2012)

Zobacz tutorial