Dlaczego powstało nasze API?

Protokoły wymiany danych powstały w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów m.in.: banków, firm pożyczkowych, leasingodawców, telekomów czy towarzystw ubezpieczeniowych. Za pośrednictwem naszych usług web (tzw. WebService-ów) udostępniamy wszystkie wiodące usługi Krajowego Rejestru Długów BIG SA – dzięki temu pomogliśmy zautomatyzować obsługę zleceń w kilkuset firmach. Nasze API jest stale rozwijane przez kilkudziesięciu programistów i dostosowywane do potrzeb naszych partnerów.

Jakie korzyści płyną z wdrożenia protokołów KRD API?

Wykorzystanie protokołów wymiany danych automatyzuje proces oceny ryzyka i pozwala dokładnie profilować przyszłych i obecnych klientów. Jednocześnie usługi web KRD to narzędzia, które pozwolą Ci wytworzyć skuteczne mechanizmy odzyskiwania należności, tym samym zwiększając ROI Twojego wdrożenia.

KRD API – Opis techniczny protokołów

KRD API umożliwia kompleksową integrację z systemem informatycznym KRD. Integracja możliwa jest poprzez protokoły:
 • Chase – sprawdzanie firm (po NIP-ie) i konsumentów (po PESEL-u),
 • Nicci – sprawdzanie firm i konsumentów, zarządzanie informacjami gospodarczymi, zarządzanie monitoringami oraz inne operacje.
Protokoły KRD API realizowane są za pośrednictwem osobnych WebService’ów; technologicznie różnią się w następujących obszarach:

 • Protokół Chase:
  • udostępniany jest poprzez WebService Chase,
  • wymaga wytworzenia przez Twoich programistów zintegrowanej aplikacji klienckiej,
  • jest synchroniczny – wynik jest natychmiastowo zwracany przez wywołaną metodę interfejsu usługi,
  • umożliwia uwierzytelnienie dedykowanym certyfikatem klienckim zabezpieczonym dodatkowym hasłem,
  • umożliwia także uwierzytelnienie za pomocą loginu i hasła użytkownika systemu KRD.
 • Protokół Nicci:
  • udostępniany poprzez WebService Siddin,
  • wymaga uwierzytelnienia za pomocą loginu i hasła użytkownika systemu KRD,
  • przyjmuje żądania w formacie XML o ustalonym schemacie XSD mogące zawierać zlecenia wykonania wielu operacji w systemie – są to tzw. transze,
  • jest asynchroniczny: przekazane transze trafiają do kolejki FIFO; każda transza ma swój status przetworzenia – użytkownik może sprawdzać, czy jego transza została już przetworzona, jeśli tak, może pobrać wyniki w postaci tzw. transzy wynikowej (również w postaci XML),
  • umożliwia zarówno pełną integrację programistyczną z istniejącym systemem klienta,                 jak i wysyłkę przygotowanych transz Nicci przy użyciu istniejącej aplikacji klienckiej Sabar (dowiedz się więcej o programie Sabar).
Poniższa tabelka w prosty sposób pokazuje różnice między tymi dwoma protokołami.ProtokółSynchroniczny
Umożliwia użycie certyfikatu klienckiego
Zarządzanie informacjami gospodarczymiSprawdzanieMonitorowanie
Chase
Nicci

Dokumentacja techniczna

Protokół Chase
Pliki do pobrania: specyfikacja, przykładowe aplikacje klienckie, tutoriale...
Protokół Nicci
Pliki do pobrania: specyfikacja, przykładowe aplikacje klienckie, tutoriale...