Jak działa protokół Nicci?

Protokół Nicci:
  • umożliwia masowe zarządzanie informacjami gospodarczymi, sprawdzanie firm i konsumentów, zarządzanie monitoringami oraz inne operacje w systemie KRD,
  • udostępniany jest poprzez WebService Siddin,
  • wymaga uwierzytelnienia za pomocą loginu i hasła użytkownika systemu KRD,
  • przyjmuje żądania w formacie XML o ustalonym schemacie XSD mogące zawierać zlecenia wykonania wielu operacji w systemie – są to tzw. transze,
  • jest asynchroniczny: przekazane transze trafiają do kolejki FIFO; każda transza ma swój status przetworzenia – użytkownik może sprawdzać, czy jego transza została już przetworzona, jeśli tak, może pobrać wyniki w postaci tzw. transzy wynikowej (również w postaci XML),
  • umożliwia zarówno pełną integrację programistyczną z istniejącym systemem Klienta, jak i wysyłkę przygotowanych transz Nicci przy użyciu istniejącej aplikacji klienckiej Sabar (dowiedz się więcej o programie Sabar).

Aktualna wersja protokołu Nicci

Możliwości protokołu Nicci ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat, dostosowując się do wymogów zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych. Poniższa tabelka przedstawia funkcjonalności, o które została rozszerzona wersja 3.2 protokołu w porównaniu do poprzedniej wersji.Wersja
Zarządzanie informacją gospodarczą

Sprawdzanie


Monitorowanie

Podmioty zagraniczne
Pozytywna informacja (FairPay) Zgodność z Ustawą
z 2010r.
2.1
3.2

W sekcji poniżej znajdziesz materiały, które pozwolą Ci wdrożyć protokół Nicci oraz zintegrować Twoją aplikację z usługą Siddin.  
Protokół Nicci 3.2
Specyfikacja techniczna protokołu Nicci 3.2 Przykładowe pliki transz Nicci 3.2 Schematy XSD Nicci 3.2 Przykładowe wiadomości SOAP (Siddin <-> Nicci) Lista możliwych błędów Nicci 3.2/3.1 Nicci 3.2 technical specification Nicci 3.2 sample XML files Nicci 3.2 XSD schemes Sample SOAP messages (Siddin <-> Nicci)
Połączenie z usługą Siddin 2.1
Specyfikacja techniczna WebService-u Siddin 2.1 Siddin 2.1 technical specification Przykładowa aplikacja kliencka (solucja VS2012) Sample Client application (VS2012 solution)