Masowe zlecenia – program Sabar

Dla Klientów, którzy chcą w prosty sposób masowo przesyłać zlecenia do KRD, powstał program Sabar. Pozwala on na przesyłanie dużych paczek zleceń (tzw. transz) w postaci plików tekstowych CSV (ang. Comma Separated Value), które można tworzyć i edytować w popularnych edytorach arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc itp.).

Program Sabar wczytane transze wysyła do KRD za pośrednictwem WebService-u Siddin.

Istnieją obecnie cztery protokoły CSV dla masowych zleceń:
  • protokół Neal – umożliwia zarządzanie pozytywnymi informacjami gospodarczymi w KRD: dopisywanie do KRD, edycja, usuwanie z KRD,
  • protokół Yonick – umożliwia zarządzanie negatywnymi informacjami gospodarczymi w KRD: dopisywanie do KRD, edycja (w tym zawieszanie i odwieszanie upubliczniania informacji), usuwanie z KRD,
  • protokół Tovi – umożliwia sprawdzanie firm (po NIP-ie) oraz konsumentów (po PESEL-u), czy są dopisani w KRD jako dłużnicy (informacje negatywne) lub kontrahenci wywiązujący się ze zobowiązań (informacje pozytywne),
  • protokół Violet – umożliwia dodawanie firm (NIP-ów) do monitoringu (usługa polegająca na śledzeniu zdarzeń w rejestrze KRD występujących na konkretnych numerach NIP: pojawienie się zadłużenia bądź zmianach w jego wysokości, usunięcie zadłużenia, pojawienie się informacji pozytywnej bądż zmiana w jej wysokości, usunięcie informacji pozytywnej), a także ich edycję oraz usuwanie.

Poniższa tabelka w prosty sposób pokazuje różnice między tymi protokołami:


Protokół

Negatywna
informacja
Pozytywna
informacja
(FairPay)

Dopisywanie
do KRD

Aktualizacja
w KRD

Usuwanie
z KRD

Sprawdzanie
NIP/PESEL

Monitoring
Neal
Yonick
Tovi
Violet
Po przygotowaniu pliku transzy, należy go otworzyć w programie Sabar i stamtąd wysłać do KRD. Jeśli przy otwieraniu pliku transzy pojawią się komunikaty o błędach w pliku, należy te błędy usunąć, po czym ponownie otworzyć plik w Sabarze.

Po wysłaniu do KRD transza trafia do kolejki, gdzie oczekuje na przetworzenie. Użytkownik w tym czasie może sprawdzać jej status. Po wykonaniu zleceń z transzy użytkownik może pobrać tzw. transzę wynikową zawierającą komunikaty dotyczące wyniku przetwarzania poszczególnych zleceń.

Pliki do pobrania

Poniżej można pobrać pliki specyfikacji formatów Neal, Yonick, Tovi i Violet, pliki instrukcji użytkownika, pliki/transze przykładowych zleceń w tych formatach, jak również program Sabar w najnowszej wersji.  
Format Neal
Specyfikacja techniczna Neal 1.0 Instrukcja użytkownika Neal 1.0 Przykładowe pliki transz Neal 1.0 Przykładowy plik transzy Neal 1.0 z opisem Lista możliwych błędów Neal 1.0
Format Yonick
Specyfikacja techniczna Yonick 2.0 Instrukcja użytkownika Yonick 2.0 Instrukcja użytkownika (transza różnicowa) Yonick 2.0 Przykładowe pliki transz Yonick 2.0 Lista możliwych błędów Yonick 2.0
Format Tovi
Specyfikacja techniczna Tovi 3.0 Instrukcja użytkownika Tovi 3.0 Przykładowe pliki transz Tovi 3.0 Lista możliwych błędów Tovi 3.0
Format Violet
Instrukcja użytkownika Violet 1.0 Przykładowe pliki transz Violet 1.0
Program Sabar
Program Sabar w wersji 2.74.0 Suma kontrolna pliku z programem Sabar

KRD API – protokół Nicci

Masowe operacje w systemie KRD możliwe są również za pośrednictwem protokołu Nicci (format XML), obsługiwanego także przez program Sabar. Więcej szczegółów nt. protokołu Nicci znajdziesz w sekcji technicznej.

Zlecenia masowe – Panel Klienta KRD WWW

Instrukcje przygotowania i wysłania tych samych plików/transz CSV do KRD, ale poprzez Zlecenia masowe dostępne w Panelu Klienta KRD WWW, które powstały jako alternatywa do programu Sabar znajdziesz w Panelu Klienta KRD WWW w zakładce Zlecenia masowe. Jeśli nie posiadasz dostępu
do Panelu Klienta KRD WWW, a chciałbyś skorzystać z naszych usług – wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy, możesz także skorzystać z wersji demonstracyjnej Panelu Klienta KRD WWW (tam również znajdziesz ww. instrukcje), na której wykonasz jedynie testy (bezpłatne) – w tym celu uzupełnij i wyślij do nas formularz dostępny tutaj. Jeśli chcesz otrzymać tylko instrukcje – wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy.