Dopisywanie – przekazanie i obsługa informacji o zadłużeniu – protokół Nicci i serwis Siddin

Dlaczego użytkownicy Twojego systemu powinni przekazywać informacje do KRD BIG SA?

Problem zatorów płatniczych i niezapłaconych należności dotyka każdą firmę w Polsce, nierzadko ograniczając jej funkcjonowanie. Skala problemu powoduje, że wierzyciele często są zmuszeni ograniczyć inwestycje i zatrudnienie. Dlatego też stworzyliśmy usługę pozwalającą na wprowadzenie dyscypliny płatniczej i skuteczne odzyskiwanie należności.

Jeżeli twój klient przekaże do systemu KRD informacje o swoim dłużniku, będą one widoczne dla wszystkich osób korzystających z usług KRD. Od tej pory:
 • banki,
 • firmy pożyczkowe,
 • leasingi,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • telecomy,
 • dostawcy energii
i wszystkie firmy, które zrzeszamy, mogą ograniczyć dłużnikowi dostęp do swoich usług, przyczyniając się do skutecznego odzyskania należności.

Tylko od Ciebie zależy, czy udostępnisz w swoim systemie funkcjonalność wezwania do zapłaty
i przekazania sprawy do KRD, zwiększając szansę Twoich klientów na odzyskanie długu.

Jak działa protokół Nicci i serwis Siddin?

Przekazanie sprawy do KRD BIG SA realizuje asynchroniczny protokół Nicci i serwis Siddin.
Przekazana sprawa (zawierająca informacje na temat dłużnika i należności) jest weryfikowana
i publikowana w rejestrze po przetworzeniu w kolejce zadań.

Specyfika rozwiązania:

 • realizuje samodzielny i skuteczny proces odzyskiwania należności i jednocześnie może być częścią bardziej złożonego procesu windykacji,
 • rozwiązanie jest oparte o regulacje prawne i spełnia wymogi ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
 • technologia oparta jest o uniwersalny standard XML umożliwiający integrację z każdym systemem,
 • weryfikacja i przetwarzanie transz jest realizowane na serwerach KRD BIG SA i nie obciąża systemu klienta,
 • serwis obsługuje masowe przekazywanie zleceń, składających się nawet z wielu tysięcy spraw.
Opis techniczny / Dokumentacja