Monitoring – informacja o zdarzeniach na NIPie – protokół Nicci i serwis Siddin

Jak Twój klient może kontrolować sytuację finansową kontrahentów?

Monitoring to usługa polegająca na śledzeniu zdarzeń w rejestrze KRD występujących na konkretnych numerach NIP. Ostrzeżenie z KRD BIG SA o pojawieniu się zadłużenia (bądź zmianach w jego wysokości) u wybranych kontrahentów, da Twoim klientom czas na podjęcie rozważnej decyzji
i uniknięcie strat.


Integrując się z usługą, możesz stworzyć mechanizm „wczesnego ostrzegania”, który uświadomi Twoim klientom ryzyko i pozwoli im zabezpieczyć przyszłe transakcje.

Jak protokół Nicci realizuje monitorowanie?

Usługa śledzi zmiany na wybranych numerach NIP i informuje o zdarzeniach, które występują w naszym rejestrze. Codziennie system sprawdza, czy numer NIP nie pojawił się w naszej bazie danych lub, czy nie zmienił się poziom zadłużenia wybranej firmy. Informacja o zdarzeniach może zostać przekazana do Twojego systemu lub wysłana do klienta w postaci e-maila.

Specyfika rozwiązania:

  • rozwiązanie jest oparte o regulacje prawne i spełnia wymogi ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
  • alert jest generowany raz dziennie (w nocy) i zawiera informacje o zdarzeniach, które wystąpiły do momentu jego wygenerowania,
  • elastyczność – komunikat może zostać pobrany z rejestru w formie transzy XML, z Panelu Klienta KRD WWW (Monitorowanie -> Lista zdarzeń monitorowania) i/lub wysłany do klienta za pomocą maila (informacja o otrzymaniu maila może przychodzić w SMS),
  • dostęp do usługi zapewniamy przez protokół asynchroniczny.
Opis techniczny / Dokumentacja