Protokół Tovi

Protokół Tovi służy do łatwego, masowego sprawdzania firm oraz osób fizycznych w bazie KRD. Otrzymana informacja gospodarcza zawiera zarówno informacje negatywne (o zadłużeniu)
oraz pozytywne (o terminowej spłacie zobowiązań).

Poniższa instrukcja wyjaśnia krok po kroku, jak utworzyć i wysłać do KRD transzę Tovi.
Instrukcję i specyfikację w PDF znajdziesz tutaj (Format Tovi).

Przygotowanie transzy do wysłania

W celu utworzenia transzy z danymi otwórz przykładowy plik Tovi (możesz go pobrać stąd)
do edycji – w tym celu możesz użyć dowolnego arkusza kalkulacyjnego np. Microsoft Excel
lub OpenOffice Calc. Usuń z pliku wszystkie wiersze poza nagłówkowym.

Poszczególne operacje (zlecenia sprawdzenia w bazie KRD) to osobne wiersze w pliku transzy.
Poniżej wyjaśniamy, jak dodać pojedyncze zlecenie.

W pierwszym kroku w kolumnie (A) wprowadź odpowiedni typ operacji:
  • 1 - sprawdzenie konsumenta,
  • 3 - sprawdzenie przedsiębiorcy,
  • 5 - sprawdzenie siebie (czyli Twojej firmy).
Kolumny od C do E pozostaw puste, gdyż po przetworzeniu pliku znajdą się w nich odpowiedzi systemowe (jeżeli wystąpi błąd).

W zależności od typu operacji dodatkowo:
  • gdy sprawdzasz przedsiębiorcę – podaj jego numer NIP w kolumnie F,
  • gdy sprawdzasz konsumenta – podaj jego numer PESEL w kolumnie F oraz wypełnij datę upoważnienia w kolumnie G,
  • gdy sprawdzasz siebie – upewnij się, że kolumny F i G są puste.
Poniżej znajduje się wykaz wszystkich możliwych wartości dla poszczególnych kolumn pliku Tovi.

Tovi-wysyłanie.PNG
Kliknij obrazek, aby wyświetlić go w powiększeniu

Zapisanie pliku transzy

Przygotowaną transzę zapisz w formacie CSV (dowiedz się, jak to zrobić).

Po zapisaniu transza jest gotowa do wysyłki do KRD za pośrednictwem programu Sabar – instrukcję wysyłania znajdziesz tutaj.

Opis transzy zwrotnej

Po przetworzeniu transzy Tovi zostanie wygenerowana tzw. transza wynikowa, którą możesz pobrać przez Sabara (sprawdź, jak to zrobić).

Transza wynikowa jest de facto transzą wysłaną przez Ciebie do KRD, dodatkowo uzupełnioną o status przetworzenia oraz wynik sprawdzenia – informację gospodarczą.

Otwórz pobrany plik transzy w arkuszu kalkulacyjnym. Wynik każdego zlecenia (sprawdzenia) znajduje się w tym samym wierszu. Poniżej opisujemy, jakie są możliwe dane dla pojedynczego zlecenia.

Jeśli zlecenie zostało poprawnie przetworzone, to w kolumnie C powinna pojawić się cyfra 1.
Cyfra 0 wskazuje, że wystąpił błąd i sprawdzenie nie powiodło się – w takim przypadku szczegóły błędu pojawią się w kolumnach D i E. Lista możliwych błędów, jakie może zwrócić protokół Tovi 3.0, dostępna jest tutaj.

Tovi-odebranie-(status).PNG
Kliknij obrazek, aby wyświetlić go w powiększeniu

Dane wynikowe sprawdzenia (skrócona informacja gospodarcza) zawierają się w kolumnach
od H do Q, co pokazuje przykład poniżej (nagłówki kolumn opisują, czego dotyczą dane).

Tovi-odebranie-(wyniki-sprawdzenia).PNG
Kliknij obrazek, aby wyświetlić go w powiększeniu

Dane wynikowe sprawdzenia (skrócona i rozszerzona informacja gospodarcza) zawierają się
w kolumnach od H do CF.

⇦ Powrót